Helhetslösning för din fastighet!

OM OSS

1972 - Företaget startades som enskild firma 1972 i Fredriksberg av Lennart Thunström. 

1988 - Lennarts tre söner startade Bröderna Thunströms Måleri HB. 

1992 - Företaget ombildades till aktiebolag

2000 - Filial öppnades i Falun 

2004 - Företaget utökade verksamheten med mattläggning

2007 - "Årets företag" i Ludvika

2009 - Nominerad till "Årets Gasellföretag"

2010 - Certifierades för ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001

2013 - Förvärv av J. Landström Bygg & Måleri AB, fr.o.m. 2017-01-01 fusionerat med Bröderna Thunströms måleri AB.

2017 - Förvärv av FJ Måleri AB. 


Idag är det Thomas Thunström och Mikael Thunström som driver företaget. Bröderna Thunströms Måleri AB sysselsätter c:a 50 personer.

Verksamhetspolicy

Kvalité

Vi ska genom vårt Verksamhetssystem säkerställa att våra kunder får den leverans som efterfrågas. Vi ska ständigt förbättra vår kvalitet genom kommunikation med kund/personal och intressenter.

Vi ska kontinuerligt analysera vårt sätt att arbeta. Våra kunder ska känna förtroende och tillit utifrån vårt sätt att arbeta med kvalitet.

            Våra kvalitetsnormer:

 • Kvalitetssäkring före produktion
 • Kvalitetsstyrning under produktion 
 • Kvalitetskontroll under/efter produktion

Kundförväntningar:

 • Hållbarhet 
 • Skyddsförmåga utan spill och skador samt så lite störning som möjligt under arbetet
 • Leverans i tid enligt avtal
 • Kostnad i enlighet med beställd kvalité

           Branschcertifikat:

 • Målarna har utbildning i ställningsbyggande
 • Målarna har skyliftutbildningoch körtillstånd
 • Målarna har utbildning i bl a ådring och marmorering
 • Målarna har genomgått utbildning i 2-komponent epoxi
 • Målarna har utbildning i våtrumsmålning
 • Målarna har utbildning i fönstermålning
 • Mattläggarna har utbildning i GVK

Arbetsmiljö/Hälsa och säkerhet

Vårt arbetsmiljöåtagande innebär att vi arbetar förebyggande genom att identifiera risker i vårt yrke. Vi ska eliminera och minimera negativ påverkan från såväl fysiska som psykiska faktorer för våra medarbetares och för vår omgivnings hälsa. Kompetensutveckling och delaktighet är en naturlig del för att ständigt förbättra arbetet med hälsa och säkerhet.

 • Vi följer gällande lagar, föreskrifter, förordningar, avtal och anvisningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Allt arbete skall genomföras utan påverkan av alkohol och droger.
 • Alla anställda ska följa de instruktioner och rutiner som finns för hälsa och säkerhet. 
 • När vi anlitar externa tjänster ingår de i vår arbetsmiljöpolicy.
 • Vi skall årligen mäta och analysera våra förbättringar.

Arbeta med oss

Vad som kommer på första plats är givetvis våra medarbetare. Det är deras arbete som gör vårt miljö- och kvalitetsarbete till något vi är väldigt stolta över. Det betyder att våra medarbetare är vårt ansikte utåt, mot våra kunder. Vi vill att varje medarbetare ska känna stolthet i att vara en del i företaget. 

Bröderna Thunströms Måleri AB ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner att de tillhör ett team. Vi arbetar med ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram, som ska bidra till att stärka företaget och vår position på marknaden. Alla ska känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs. Och naturligtvis få möjlighet till - och själv ansvara för att utveckla sin kompetens. Läs mer.

Miljö

Vårt miljöåtagande är att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Miljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Miljöfrågorna skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi följer miljölagen, förordningar och lokala bestämmelser.

 • Vi källsorterar allt vårt avfall
 • Vi använderen miljövagn för rengöring och återanvändning av våra verktyg
 • Vi skall noga planera beställningar av material för att undvika onödiga transporter. På det sättet minskar vi både utsläppen från transporterna och överbliven färg
 • Vi har goda kunskaper om miljövänliga produkter
 • Vi ska övervaka och mäta våra betydande miljöaspekter

LEDIGA JOBB 

Är du en erfaren målare eller mattläggare? Vi är alltid intresserade av att utöka vårt team med kompetent personal. 

Välkommen att kontakta oss!