Helhetslösning för din fastighet!

Bostäder

Här hittar du exempel på våra tidigare arbeten. Bläddra gärna igenom våra gallerier och finn dig inspirerad till ditt egna projekt.

Nybyggnad av bostäder, lokaler och garage i borlänge

Lindétomten

Projektdata

Byggstart: maj 2013

Byggkostnad: 50 mkr

F-btkn: kv Frej 4

Byggmånader: 15

Entr. form: Totalentreprenad

Här kommer vi att utföra parkettläggning av samtliga lägenheter. Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Borlänge med 18 lägenheter på 6 våningar varav ett våningsplan är under marken. Själva byggnationen startade maj 2013 med en beräknad byggtid på 15 månader till en uppskattad kostnad av 50 mkr.

Beställare och anlitade företag

HSB Dalarna ek för

Byggherre

Agnasark AB

Arkitekt

Olles El i Mockfjärd AB

El Entr

Dalab VVS Installation AB

VS Entr

Grytnäs Gräv AB

Mark Entr

Miljonären-Lindfeldts Måleri AB

Målnings Entr

ÅF-Infrastructure AB

Projekteringsledare

Forssellstrappan

Betong Entr

Mondo arkitekter Dalarna AB

Arkitektskiss, Arkitekt

Grytnäs Projekt AB

Total Entr, Byggnads Entr

Dalab Dala Luftbehandling AB

Vent Entr

Peab Anläggning AB

Mark Entr

Kone Hissar

Hiss Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Golv Entr

Kakelgruvan i Borlänge AB

Plattsättnings Entr

Skandinaviska Byggelement AB

Stomleverantör

Nybyggnad av 2 radhuslängor i säfsen, Ludvika

Säfsen Resort, vid Hyttan

Projektdata

Byggstart: april 2013

Byggkostnad: Ej officiell

F-btkn: 

Byggmånader: 0

Entr. form: Delad entreprenad

Vi planerar för två radhuslängor med 16 lägenheter vid Hyttan. De blir på 80-respektive 40 kvadratmeter och ska inredas med hotellstandard. Den tänkta kundkrestsen är de som vill bo över en weekend eller som deltar i en konferens.

Beställare och anlitade företag

Säfsen Resort AB

Byggherre

Nya El Fredriksberg

El Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

M Persson Golv & Bygg AB

Byggnads Entr, Golv Entr

Transtrands Värme & Sanitet AB

VS Entr

Nybyggnad av gruppbostad i ludvika

Morkullan 1

Projektdata

Byggstart: juni 2013

Byggkostnad: ca 10 mkr

F-btkn: 

Byggmånader: 9

Entr. form: Totalentreprenad

Beställare och anlitade företag

LudvikaHem AB

Byggherre

Grytnäs Projekt AB

Total Entr, Byggnads Entr

Dalab Dala Luftbehandling AB

Vent Entr

Grytnäs Gräv AB

Mark Entr

BBM i Växjö AB

Golv Entr, Plattsättnings Entr

Mälar Sprinkler AB

Sprinkler Entr

Ludvika kommun

Arkitektskiss

El & Belysning Borlänge AB

El Entr

Skandinaviska Värmebolaget AB

VS Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Ludvika kommunfastrigheter AB

Beställare

Detail Group

Sprinkler Entr

Ombyggnad av centralkök vid äldreboende i Ljusnarsberg 400 m²

Om byggnad av centralkök vid äldreboende i Ljusnarsberg

Treskillingen

Projektdata

Byggstart: september 2014

Byggkostnad: 16,5 mkr

F-btkn: 

Byggmånader: 6

Entr. form: Utförandeentreprenad

Beställare och anlitade företag

Falu kommun Kommunfastigheter

Byggherre

Hifab AB

Projektledare, El Kons

Arots VVS Konsult AB

Vent Kons, VS Kons, Styr-/Regler Kons, Kyl Kons

Midroc Electro AB

Styr-/Regler Kons, El Entr

Filipstads Luftteknik AB

Vent Entr

Krylbo Isolering AB

Undertaks Entr

VM-Produkter i Västerås AB

Golv Entr

Ljusnarsbergs Kommun

Kontaktman

Brandskyddslaget AB

Brand Kons

Arkhus Arkitektkontor

Arkitekt, Mark Kons

SamCon Byggkonsulter

Konstruktör

Storköksbyrån i Stockholm AB

Köks Kons

Erlandsson Bygg i Dalarna AB

Byggnads Entr, General Entr

Biosystem i Bergslagen AB

VS Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Storköksgruppen Öst Svenska AB

Köks Entr/Lev

Beca AB Golv och Plattsättning

Plattsättnings Entr

Bergslagskyl i Dalarna AB

Kyl Entr