Helhetslösning för din fastighet!

Vårdbyggnader

Här hittar du exempel på våra tidigare arbeten. Bläddra gärna igenom våra gallerier och finn dig inspirerad till ditt egna projekt.

Ombyggnad för sterilenheten på Mora lasarett

Mora lasarett, sterilcentralen

Projektdata

Byggstart: mars 2013

Byggkostnad: ca 16 mkr

F-btkn: 

Byggmånader: 0

Entr. form: Generalentreprenad

Beställare och anlitade företag

LandstingsFastigheter Dalarna

Byggherre

Ramböll Sverige AB

Konstruktör

Nils Skoglund AB

Byggnads Entr, General Entr

Assemblin vent AB

Vent Entr

Peab Anläggning AB

Mark Entr

MTM Hiss AB

Hiss Entr

BBM i Dalarna AB

Golv Entr

Swans Mekaniska Verkstad

Stål-/Smides Entr

Larsson Arkitekter i Stockholm AB

Arkitekt

SWECO Systems AB

El Kons, Vent Kons, VS Kons, Hiss Kons

Midroc Electro AB

El Entr

Assemblin vs AB

VS Entr

Bröderna Tång AB

Rivnings Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Brandskyddslaget AB

Brand Kons

Nybyggnad av gruppbostad i Ludvika

Morkullan 1

Projektdata

Byggstart: juni 2013

Byggkostnad: ca 10 mkr

F-btkn: 

Byggmånader: 9

Entr. form: Totalentreprenad

Beställare och anlitade företag

LudvikaHem AB

Byggherre

Grytnäs Projekt AB

Total Entr, Byggnads Entr

Dalab Dala Luftbehandling AB

Vent Entr

Grytnäs Gräv AB

Mark Entr

BBM i Växjö AB

Golv Entr, Plattsättnings Entr

Mälar Sprinkler AB

Sprinkler Entr

Ludvika kommun

Arkitektskiss

El & Belysning Borlänge AB

El Entr

Skandinaviska Värmebolaget AB

VS Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Ludvika kommunfastigheter AB

Beställare

Detail Group

Sprinkler Entr

Ombyggnad av sjukhus/lasarett som består av en byggnad i Ludvika på 2 våningar. Själva byggnationen startade augusti 2014 med en beräknad byggtid på 9 månader till en uppskattad kostnad av 23 mkr över en bruttoyta på 1700 m².

Ombyggnad till nytt länsarkiv i ludvika

Ludvika lasarett, By 04-05

Projektdata

Byggstart: augusti 2014

Byggkostnad: ca 23 mkr

F-btkn: 

Byggmånader: 9

Entr. form: Generalentreprenad

Beställare och anlitade företag

LandstingsFastigheter Dalarna

Byggherre

Ramböll Sverige AB

Konstuktör, El Skiss

Ingenjörsbyrån Ståhlkloo AB

Vet Kons, VS Kons, Ventilation Skiss, VS Skiss

Assemblin el AB

El Entr

Radiator VVS AB

VS Entr

BBM i Dalarna AB

Golv Entr, Plattsättnings Entr

A Hedbergs Tak & Isolerings AB

Tak Entr

SWECO Architects AB

Arkitektskiss, Arkitekt

ÅF-Infrastructure AB

El Kons

ByggPartner i Dalarna AB

Byggnads Entr, General Entr, Rivnings Entr

Assemblin vent AB

Vent Entr

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

WSP Samhällsbyggnad

Konstruktör Skiss

ÅF-Infrastructure AB

Brand Kons

Objektet avser om- och tillbyggnad av Solsidans fd vårdcentral Blomstervägen i Ludvika. Här planeras för en förskola samt om- och tillbyggnad av ett befintligt tillagningskök. Förskolan får 6 avdelningar med plats för 20 barn i varje samt personalutrymmen. Ombyggnation plan 1 och 2 är ca 1780 kvm. Tillbyggnad plan 2 utan entré är ca 100 kvm.

Om- och tillbyggnad av vårdcentral till förskola i Ludvika

Solsidan (Gamla Solsidan

Projektdata

Byggstart: maj 2014

Byggkostnad: Ej officiell

F-btkn: Solsidan 24

Byggmånader: 7

Entr. form: Totalentreprenad

Beställare och anlitade företag

Ludvika kommun

Byggherre

Falugruppen arkitektkontor AB

Arkitekt

HMB Construction AB

Total ENtr, Byggnads Entr

Dalab Dala Luftbehandling AB

Vent Entr

AEB Anläggningsentreprenader Högtryck AB

Mark Entr

SWECO Systems AB

Styr-/Regler Skiss, El Skiss, Ventilation Skiss, VS Skiss

Bergslagens Golvservice AB

Golv Entr, Plattsättnings Entr

WSP Byggprojektering

Konstruktör Skiss

Brandskyddslaget AB

Brand Kons

SWECO Architects AB

Arkitektskiss

Structor Dalarna AB

Konstruktör

Caverion Sverige AB

El Entr

Caverion Sverige AB

VS Entr

Lewerentz Consulting by Simon AB

Mark Skiss

Bröderna Thunströms Måleri AB

Målnings Entr

Masens Kyl & Frys AB

Köks Entr/Lev

Void AB

Håltagnings Entr